ЭКОЛОГИ БА БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ

*Зам тээвэр, Газар тариалан, Бэлчээр, Ой хээрийн түймэр зэргээс шалтгаалан үүсэх эко системийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалах мөн орчны бохирдолт болох Агаарын бохирдол, Усны бохирдол, Хөрсний бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж хүн амын өвчлөлтийг ихсэхийн эсрэг тууштай тэмцэнэ.

Нийгмийн бодлого

* Хүний хөгжил, Нийгмийн хамгаалал, Ажилгүйдэл, Халамж үйлчилгээ, Цалин тэтгэвэр, Боловсрол соёл, Эрүүл мэнд, Шударга ёс, Энэрэнгүй нийгмийн төлөө Монгол Улсын ард түмний дуу хоолой болно.

Эдийн засгийн бодлого

*Баялагийн тэгш хуваарилалт, байнгийн орлоготой иргэн, өрх гэр бүл, экспорт импортын тэнцвэртэй байдал, технологнйн хөгжил, оновчтой шийдэл, нийгмийн дунд давхрагыг дэмжих, бүх төрлийн татварын уян хатан бодлогыг дэмжих болно.

Мэдээ

06Oct 0

Statement against th...

The Mongolian Green Party has held a press conference on October 6, 2017 attended by Mr. O. Boum-Yalagch, Chair of the MGP and Mr. N. Boldbayar, Secretary of the MGP. They made a statement against corruption cases involving the Mongolian Peoples Part

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах:
09Mar 0

Children health and ...

Toxic substances in the air directly affect the development of the brain in the womb, and also deteriorate children’s behavior and cognitive abilities. In the past 10 years, respiratory diseases have risen by more than doubled per ten thousand peop

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах: