ЭКОЛОГИ БА БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ

*Зам тээвэр, Газар тариалан, Бэлчээр, Ой хээрийн түймэр зэргээс шалтгаалан үүсэх эко системийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалах мөн орчны бохирдолт болох Агаарын бохирдол, Усны бохирдол, Хөрсний бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж хүн амын өвчлөлтийг ихсэхийн эсрэг тууштай тэмцэнэ.

Нийгмийн бодлого

* Хүний хөгжил, Нийгмийн хамгаалал, Ажилгүйдэл, Халамж үйлчилгээ, Цалин тэтгэвэр, Боловсрол соёл, Эрүүл мэнд, Шударга ёс, Энэрэнгүй нийгмийн төлөө Монгол Улсын ард түмний дуу хоолой болно.

Эдийн засгийн бодлого

*Баялагийн тэгш хуваарилалт, байнгийн орлоготой иргэн, өрх гэр бүл, экспорт импортын тэнцвэртэй байдал, технологнйн хөгжил, оновчтой шийдэл, нийгмийн дунд давхрагыг дэмжих, бүх төрлийн татварын уян хатан бодлогыг дэмжих болно.

Мэдээ

22Mar 0

CHAIRS OF NON PARLIA...

A press conference was called by the chairs of Mongolian Green Party, Peoples Revolutionary Party of Mongolia (PRPM), Civil Courage Green Party (CCGP) and National Democratic Party of Mongolia (NDPM) to declare their joint requirement on OT related i

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах:
09Jan 0

THE CURRENT GOVERNME...

MGP has made a statement on the 8th of January 2018, proclaiming the emergency of dissolving the current government and establishment of a transitional government. The statement emphasizes that the economic and political crisis is speeding

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах: