ЭКОЛОГИ БА БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ

*Зам тээвэр, Газар тариалан, Бэлчээр, Ой хээрийн түймэр зэргээс шалтгаалан үүсэх эко системийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалах мөн орчны бохирдолт болох Агаарын бохирдол, Усны бохирдол, Хөрсний бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж хүн амын өвчлөлтийг ихсэхийн эсрэг тууштай тэмцэнэ.

Нийгмийн бодлого

* Хүний хөгжил, Нийгмийн хамгаалал, Ажилгүйдэл, Халамж үйлчилгээ, Цалин тэтгэвэр, Боловсрол соёл, Эрүүл мэнд, Шударга ёс, Энэрэнгүй нийгмийн төлөө Монгол Улсын ард түмний дуу хоолой болно.

Эдийн засгийн бодлого

*Баялагийн тэгш хуваарилалт, байнгийн орлоготой иргэн, өрх гэр бүл, экспорт импортын тэнцвэртэй байдал, технологнйн хөгжил, оновчтой шийдэл, нийгмийн дунд давхрагыг дэмжих, бүх төрлийн татварын уян хатан бодлогыг дэмжих болно.

Мэдээ

0112 сар 0

Ази-Номхон ...

Монголын ногоон нам, 2017 оноос эхлэн Ази-Номхон далайн бүсийн ногоонтнуудын холбооны гишүүн 11 улсын (Монгол, Австрали, Шинэ Зеланд, Япон, Ө

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах:
0511 сар 0

ZERO WASTE төсө...

Монголын Ногоон намын зүгээс нийгэм эдийн засгийн олон асуудалд шинэлэг технологи болон зөв шийдэл үргэлж хайж эрэлхийлж эх орондоо нэ

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах: