ЭКОЛОГИ БА БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ

*Зам тээвэр, Газар тариалан, Бэлчээр, Ой хээрийн түймэр зэргээс шалтгаалан үүсэх эко системийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалах мөн орчны бохирдолт болох Агаарын бохирдол, Усны бохирдол, Хөрсний бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж хүн амын өвчлөлтийг ихсэхийн эсрэг тууштай тэмцэнэ.

Нийгмийн бодлого

* Хүний хөгжил, Нийгмийн хамгаалал, Ажилгүйдэл, Халамж үйлчилгээ, Цалин тэтгэвэр, Боловсрол соёл, Эрүүл мэнд, Шударга ёс, Энэрэнгүй нийгмийн төлөө Монгол Улсын ард түмний дуу хоолой болно.

Эдийн засгийн бодлого

*Баялагийн тэгш хуваарилалт, байнгийн орлоготой иргэн, өрх гэр бүл, экспорт импортын тэнцвэртэй байдал, технологнйн хөгжил, оновчтой шийдэл, нийгмийн дунд давхрагыг дэмжих, бүх төрлийн татварын уян хатан бодлогыг дэмжих болно.

Мэдээ

1712 сар 0

APGF-ын эмэгт...

APGF-ын эмэгтэйчүүдийн сүлжээний хамтран удирдагчаар МНН-ын эмэгтэйчүүдийн тэргүүн Т. Саруул сонгогдон ажиллах болсонд Монголын ногоонт

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах:
1012 сар 0

Ази Номхон ...

Ази Номхон далайн бүсийн ногоонтнуудын (APGF) консул болон удирдах албан тушаалтнуудын хурал 2018 оны 12 сарын 8-10 ны өдрүүдэд Австрали улсын B

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах: