ЭКОЛОГИ БА БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ

*Зам тээвэр, Газар тариалан, Бэлчээр, Ой хээрийн түймэр зэргээс шалтгаалан үүсэх эко системийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалах мөн орчны бохирдолт болох Агаарын бохирдол, Усны бохирдол, Хөрсний бохирдлоос хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж хүн амын өвчлөлтийг ихсэхийн эсрэг тууштай тэмцэнэ.

Нийгмийн бодлого

* Хүний хөгжил, Нийгмийн хамгаалал, Ажилгүйдэл, Халамж үйлчилгээ, Цалин тэтгэвэр, Боловсрол соёл, Эрүүл мэнд, Шударга ёс, Энэрэнгүй нийгмийн төлөө Монгол Улсын ард түмний дуу хоолой болно.

Эдийн засгийн бодлого

*Баялагийн тэгш хуваарилалт, байнгийн орлоготой иргэн, өрх гэр бүл, экспорт импортын тэнцвэртэй байдал, технологнйн хөгжил, оновчтой шийдэл, нийгмийн дунд давхрагыг дэмжих, бүх төрлийн татварын уян хатан бодлогыг дэмжих болно.

Мэдээ

281 сар 0

Төрийн уди...

МНН нь улс төр, нийгэм, эдийн засгийн чиглэлээр гол чухал асуудлуудыг тодорхойлон эрдэмтэн, судлаачид, залуу ногоонтнууд, эмэгтэйчүүдий

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах:
1712 сар 0

APGF-ын эмэгт...

APGF-ын эмэгтэйчүүдийн сүлжээний хамтран удирдагчаар МНН-ын эмэгтэйчүүдийн тэргүүн Т. Саруул сонгогдон ажиллах болсонд Монголын ногоонт

Дэлгэрэнгүй
Хуваалцах: