ZERO WASTE төсөл

Монголын Ногоон намын зүгээс нийгэм эдийн засгийн олон асуудалд шинэлэг технологи болон зөв шийдэл үргэлж хайж эрэлхийлж эх орондоо нэвтрүүлэхийн төлөө ажилладаг билээ. Энэхүү зорилгынхоо хүрээнд хөрсний бохирдолыг бууруулах, нийгэм эдийн засагт маш их ач холбогдолтой ZERO WASTE шийдлийг Японы Ногоонтнуудтай хамтран  Монгол Улсад нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

Facebook Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэлээ оруулна уу?