Шилжилтийн засгийн газар байгуулах тухай

Монгол Улс, эдийн засаг, улс төрийн гүн хямралд орж бүх ард түмнийг хамарсан ядууралтай нүүр тулж буй өнөө үед хот суурин газарт экологийн гамшиг газар авч иргэн олон түмний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөн тэдний амь насанд нь шууд заналхийлж буй бодит байдалд МНН дүгнэлт хийж дараахь мэдэгдлийг төр засаг, олон түмэн сонгогч нарт хандан 2018 оны 1 дүгээр сарын 8-д мэдэгдэл гаргав.

Facebook Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэлээ оруулна уу?