Улс төрийн манлайлал, намын санхүүжилт болон шударга сонгуулийн зохион байгуулалт сэдэвтэй сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Улс төрийн манлайлал, намын санхүүжилт болон шударга сонгуулийн зохион байгуулалт сэдэвтэй сургалтад МАХН болон МНН –ын  гишүүд идэвхтэй хамтран оролцож, сургалтыг Англи хэл дээр хийж, хэлэлцүүлгүүд Монгол хэлээр хийгдлээ.

Тус сургалтын үргэлжлэл болох үе шатлалтай тусгай сургалтуудыг 2018 оноос 2019 оны хооронд Монгол Улсад зохион байгуулалттай хийхээр боллоо.

Тус сургалтад бидний урилгыг хүлээн авч хамтран оролцсон МАХН –ын гишүүдэд баярлалаа. 

Facebook Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэлээ оруулна уу?