Монголын Ногоон Нам, Австрали улсын Ногоон намтай хамтран хэвлэлийн бага хурал хийв.

Монголын Ногоон Нам, Австрали улсын Ногоон Нам хамтран уул уурхайн компаниуд эрх баригч улс төрийн намуудад хандив нэрээр авлига өгч, өөрсдийн компанид ашигтай шийдвэр гаргуулах, хууль батлуулж энэхүү үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлаа хэд дахин өсгөж олж байгааг илчилж, судалгаа хийж ажиллана гэдгээ мэдэгдлээ.

Facebook Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэлээ оруулна уу?